LICEU ZI

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca are o ofertă educaţională complexă care conţine cursuri liceeale de zi cu multe beneficii pentru elevii ce își aleg o carieră tehnică de viitor.

Calificari: Tehnician proiectant CAD; Tehnician mecatronist.

Nivel de calificare: IV

Durata studiilor: 4 ani – cursuri de zi

Acte necesare:

  • dosar plic;
  • foaia matricolă eliberată de școala de proveniență;
  • copie după certificatul de naștere;
  • copii după cărțile de identitate ale elevului și ale părinților;
  • fișa medicală.

Documentele se depun intr-un dosar plic la secretariatul liceului.

Accesări: 3054

GDPR

GDPR

Parteneri