TEHNICIAN OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca are o ofertă educaţională complexă care conţine şi specializarea de Tehnician operator maşini cu comandă numerică. Puteţi solicita înscrirea pentru calificarea de Tehnician operator maşini cu comandă numerică în învământul postliceal completind cererea de inscriere de mai jos:

CERERE DE INSCRIERE TEHNICIAN OPERATOR MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

Denumire curs: Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Calificarea: Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Nivel de calificare: V

Durata studiilor: 1 an – cursuri de seral cu taxă

Perioadă înscriere: iunie 2020 – septembrie 2020

Acte necesare:

  • dosar plic
  • copie carte de identitate 
  • copie certificat de nastere 
  • copie certificat de casatorie (daca este cazul) 
  • copie diploma absolvire liceu 
  • foaia matricola
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie

Documentele se depun intr-un dosar plic la secretariatul liceului.

Accesări: 3132

GDPR

GDPR

Parteneri